You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Om informatie uit te wisselen en ervaringen te delen met betrekking tot de overgang naar een internationaal catalogiseringsysteem.