You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Hoewel de problematiek van vluchtelingen niet nieuw is, zijn de vluchtelingenstromen in 2015 een bijzonder actueel en urgent onderwerp geworden. Met vragen, discussie en praktische problemen en kansen voor de maatschappij. Het doel van deze groep is om kennis en netwerk met elkaar te delen.