You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Onderdeel van het BNB project SPITA is het deelproject route-app. Bibliotheken en UITpunten voeren bestaande of nieuwe routes in in izitravel om hiermee bekendheid te geven aan hun routes. Want hoe meer aantrekkelijke routes, hoe meer bezoekers.