You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Route 2020 is het vervolg op de VOB strategienota 'De Bibliotheek levert waarde', die in 2016 afloopt. Hier vind je algemene informatie over Route 2020. In de themagroepen staat informatie over iedere pleisterplaatsontmoeting.