You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    In opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland ondersteunt ProBiblio de afzonderlijke bibliotheken in deze provincies. ProBiblio is een full-service dienstverlener voor de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. ProBiblio streeft ernaar om als bibliotheekbranchespecialist een substantiële bijdrage te leveren aan het succes en de kwaliteit van de bibliotheken in haar verzorgingsgebied. ProBiblio biedt een breed pakket van producten en diensten aan en hierbij kunnen de bibliotheken optimaal profiteren van de voordelen die schaalgrootte biedt.