You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Met PraatjesMaken oefenen vluchtelingengezinnen de Nederlandse taal. Ze komen in de schoolvakanties twee keer per week naar de Bibliotheek. De gezinnen volgen een online sessie logopedie (e-health, TinyEYE) in een innovatieve spelomgeving die leuk is voor kinderen. Met vrijwilligers doen ze ook spraak- en taaloefeningen, spelletjes en voorleesactiviteiten. Zo leren de gezinnen elkaar als nieuwe stadsgenoten kennen en helpt de Bibliotheek bij de integratie in de samenleving.