You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Dit platform is bedoeld voor deelnemers die in of voor Overijssel werken aan goed bibliotheekwerk. Efficient door berichten te posten waardoor het wiel niet uitgevonden hoeft te worden. Vernieuwend door samen te werken aan nieuwe vragen voor de bibliotheken. Het is een open groep. Je kunt deelnemer worden als je in of voor Overijssel werkt. Anderen kunnen geen lid worden, maar de groep wel volgen. Door de openheid wordt de onderlinge kennisdeling in het land bevordert.