You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Door middel van een experiment ontwikkelen we in cocreatie met bibliotheken en andere partners een concept ("Online & Offline Academy") dat groepen mensen faciliteert bij een leven lang leren.