You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Via deze groep kunnen ervaringen gedeeld worden die zijn opgedaan met onbemande vestigingen. Hoe onbemand is onbemand eigenlijk? Werkt de automatisering goed of zitten er toch nog vaak haken en ogen aan? In hoeverre moeten klanten toch nog geholpen worden? Hoe ervaren klanten het zelf? En zo zijn er nog veel meer vragen te beantwoorden.