You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Op initiatief van de BOZH, het netwerk van de Zuid-Hollandse bibliotheekdirecteuren, worden tweemaal per jaar voor en door hun meest inspirerende medewerkers stadswandelingen langs innovatieve hotspots buiten de bibliotheeksector georganiseerd om hen te blijven voeden. Via deze groep delen de deelnemers (en andere geïnteresseerden) de ideeën die zij tijdens de stadswandelingen opdoen.