You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

     

    Het Merkteam is een onderdeel van de commissie Marketing van de VOB. Wij houden ons bezig met het toetsen van huisstijldragers en het verder ontwikkelen van de landelijke huisstijl van de openbare bibliotheekbranche. Meer over de landelijke huisstijl is ook te vinden op www.landelijkehuisstijl.nl.  Het Merkteam is te bereiken via  merkteam@debibliothe....