You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 
    In juni 2016 sloten UWV en VOB een convenant om elkaar te versterken op het gebied van de digitale overheid. UWV wil op maat gemaakte, persoonlijke dienstverlening bieden en streeft tevens naar volledige communicatie langs digitale kanalen. Door gebruik te maken van het aanbod van de bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en digitale basisvaardigheden, vergroten de samenwerkingspartners de zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden. De samenwerking start met 5 pilots, Living Labs, in 5 arbeidsregio's. Hier kunnen alle betrokken partijen informatie en ervaringen delen.