You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    LIST& DENK zijn mooie aanpakken om het technisch lezen en begrijpend lezen d.m.v. rijke (bibliotheek)boeken te verbeteren. Bibliotheken kunnen hier van meerwaarde zijn voor het basisonderwijs! 

    In deze groep delen we graag lijstjes, suggesties en goede ideeën om dit samen effectiever te kunnen doen.