You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Een leven lang leren staat op de agenda van veel bibliotheken. Maar het is nog niet zo eenvoudig daar invulling aan te geven. Meer focus, samenwerking en kennisuitwisseling is nodig. Daar wil deze groep aan bijdragen.

    De groep is open en toegankelijk voor alle bibliotheekmedewerkers. Bijdragen worden gewaardeerd.