You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Ideeën voor optimaal benutten van de kansen van de 'Landelijke Digitale Infrastructuur' in de praktijk en 'bottom up' snel suggesties tot doorontwikkeling op de 'tekentafel' laten belanden.