Kenniskring Provinciale Coördinatoren Digitale Bibliotheek

Open kenniskring waarin Provinciale Coördinatoren Digitale Bibliotheek informatie uitwisselen rondom aansluiting van lokale bibliotheken op de landelijke digitale infrastructuur.

Log in of registreer om lid te worden van deze groep of hem te volgen.
You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  De rol van Provinciaal Coördinator Implementatie is in 2010 door BNL ingesteld om tijdens de looptijd van de OCW subsidieregeling ‘aansluiting digitale bibliotheek’ per provincie een aanspreekpunt voor de implementatie te hebben. Met de afronding, eind 2012, van de subsidieregeling is deze rol van PCI vanuit BNL komen te vervallen.

   

  De PSO’s onderschrijven de landelijke digitale infrastructuur (LDI) en ondersteunen de bibliotheken van harte bij het gebruik daarvan.

  Om de verwachtingen beter te kunnen managen moet echter duidelijk zijn dat de coördinatoren bij het vervullen van bovengenoemde activiteiten primair voor het netwerk van bibliotheken werken. Om aan te geven dat de PSO’s ook in 2013 haar bibliotheken ondersteunen bij het gebruik van de LDI, vervangen wij de oude titel door Provinciale Coördinator Digitale Bibliotheek.

   

  Deze provinciale coördinator zal zich - afhankelijk van de wens en opdracht van het netwerk - richten op:

  vervolgactiviteiten van de implementatie;

  fungeren als centrale vraagbaak voor KB zaken voor PSO/bibliotheken;

  aanspreekpunt voor en naar KB-PSO/bibliotheken;

  en bovenal advisering en coördinatie ten aanzien van het gebruik en mogelijkheden van de LDI voor de bibliotheken/PSO.