You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Kenniskring 0-18 voorheen Het landelijk Vakberaad 0-18 (verkorte werknaam) is een samenvoeging van het Vakberaad jeugdbibliotheekwerk, Platform Educatie en Vakberaad Mediawijsheid. Raakvlakken tussen de groepen en efficient omgaan met mensen, tijd en financiën rechtvaardigen het samengaan van deze  overleggroepen.