You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Besloten groep
  Omschrijving: 

  Starters als wij zijn het er allemaal over eens: werken in de Bibliotheek is mooi... maar soms ook een beetje eenzaam. Wordt het niet de hoogste tijd om elkaar actiever op te zoeken? 

   

  Zowel op inhoudelijk als sociaal gebied (b)lijkt behoefte aan meer contact tussen jonge bibliothecarissen. Deze groep is kleiner dan vroeger en werkt steeds meer verspreid over bibliotheken en vestigingen, waardoor jonge bibliothecarissen niet vaak in contact komen met andere ‘starters’. Dit is jammer! Het netwerk kan een rol spelen in het delen van ervaringen of kennis en het volgen van ontwikkelingen. Daarnaast kunnen we vanuit dit netwerk nadenken over de frisse blik en de energie die ‘starters’ vaak hebben. Wat is de beste manier om die in te zetten voor onze bibliotheeksector?

   

  Werken in de bieb: dát zouden meer jonge mensen moeten doen! - #JBN

   

  Website: 
  Meer informatie