You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    In deze groep wordt internationaal nieuws en de afstemming van internationale aspecten rond het bibliotheekwerk gedeeld.