You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    denktank van de stichting bibliotheekwerk die zich bezig houdt met het bevorderen van ondernemerschap in bibliotheken (vanuit organisatie & personeelsperspectief(