You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  In de strategiekit Hoger bereik vind je veel instrumenten om meer mensen te bereiken die hulp nodig hebben rond basisvaardigheden. Je bent van harte uitgenodigd om ermee te werken. Ervaringen uitwisselen is essentieel bij het gebruik van de strategiekit. Geef dus jouw ervaringen door en leer van die van anderen! 

  De strategiekit omvat drie gebieden:​
  - samenwerken met organisaties 
  - contact met de doelgroep via marketing en promotie - waar deze groep over gaat
  - laaggeletterden inzetten als ambassadeurs

  Er zijn dan ook drie groepen. Maak er gebruik van!