You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    In deze groep vind je alle relevante informatie over het Nationale Bibliotheekcongres. Op 20 maart 2018 vindt in Theater De Kampanje in Den Helder het eerstvolgende Nationale Bibliotheekcongres plaats. Thema is 'BRICKS, BITS & BOOKS!'