You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    De eLibrary helpt bibliotheken om de digitale bibliotheek in hun eigen (fysieke) ruimtes een gezicht te geven. De eLibrary is een modulair concept dat zich volledig richt op digitale bibliotheekdienstverlening (’bookless’) op fysieke locaties.