You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Digisterker ondersteunt bibliotheken, gemeenten en andere lokale organisaties op het gebied van digitale vaardigheidscursussen ("Werken met de E-overheid")

    Wij nodigen iedereen van harte uit om ervaringen te delen, vragen te stellen en te reageren op elkaar.