Decentralisatie Overheidstaken

De rol van de bibliotheek binnen de decentralisaties van taken binnen het sociaal domein

Log in of registreer om lid te worden van deze groep of hem te volgen.
You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Op verzoek van de Utrechtse regiobibliotheken organiseert BiSC samen met Probiblio in het najaar een bijeenkomst over de decentralisatie van de overheidstaken. Gemeenten worden in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.
    Welke kansen biedt deze ontwikkeling voor de bibliotheken? Welke rol kunnen bibliotheken spelen voor de inwoners en de gemeenten? De bijeenkomst is op 3 december 2013.