You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    De Bibliotheek voor Ondernemers is een laagdrempelige formule waarbij ondernemers geholpen worden met vragen op het gebied van digitale vaardigheden. Het is een combinatie van vraaggerichte hulp, lezingen, workshops en eventuele netwerkborrels. Dit project is in opdracht van SIOB door Cybersoek (door wie het concept oorspronkelijk ontwikkeld is) in 2012 uitgerold bij 15 bibliotheken in het land. Het is aan de bibliotheken zelf om een zoveel mogelijk op maat gericht programma op te stellen voor de ondernemers in hun directe omgeving. Doordat de ondernemers actief gesteund worden in hun bedrijfsvoering draagt de bibliotheek op lokaal niveau ook bij aan een goed economisch klimaat voor ondernemers en zodoende dus ook aan de economische groei van de regio. Dit jaar zullen meer bibliotheken in de gelegenheid worden gesteld om met het programma van start te gaan, interesse? Mail dan naar danielle@cybersoek.nl