Consumer Insights

SIOB, Cubiss en ProBiblio willen binnen dit project meer samenhang brengen in de onderzoeksinstrumenten (klantonderzoek en doelgroepsegmentatie) gericht op de gebruiker.

Log in of registreer om lid te worden van deze groep of hem te volgen.
You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

   

  In de afgelopen jaren hebben zich binnen de bibliotheekbranche verschillende onderzoeksinitiatieven ontplooid gericht op het verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruiker van de openbare bibliotheek zetten (bijvoorbeeld: klanttevredenheidsonderzoek, Biebpanel, Welke klant is uw koningin?). In het kader van de rollen als expert, kennisdeler en facilitator wil het SIOB samen met Cubiss en Probiblio meer samenhang brengen in de onderzoeksinstrumenten gericht op de gebruiker. Dit wil zij doen door de losse initiatieven te bundelen en de kennis samen te brengen. Zo kan de bibliotheekbranche zowel van de instrumenten als van de inzichten op grotere schaal profiteren.

   

  Om de (potentiële) gebruiker goed van dienst te kunnen zijn, wil het projectteam een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt pakket van onderzoeksinstrumenten ontwikkelen. Met deze instrumenten kan de branche tendensen ontdekken, hierop inspelen en zo anticiperen op de toekomst. Hiermee wordt er een betere aansluiting gerealiseerd  tussen het aanbod van de bibliotheken en de behoeften van de (potentiële) gebruiker.

   

  Het project is opgedeeld in  twee fasen: in de eerste fase (inventarisatiefase) worden een visie en een plan van aanpak ontwikkeld. Om uiteindelijk te kunnen komen tot meer samenhang is het noodzakelijk te weten wat er nu gebeurt op het gebied van (niet-)gebruikersonderzoek. Daarnaast is het belangrijk te weten welke behoeften en ervaringen er leven in de branche op dit gebied. De tweede fase is gericht op het (door)ontwikkelen van een pakket van onderzoeksinstrumenten en het beschikbaar stellen hiervan voor de sector.

   

  De komende tijd proberen we de behoeften en ervaringen in de branche in kaart te brengen. Dit doen we door het benaderen van bibliotheken en PSO’s via deze groep op biebtobieb, maar ook via een korte enquête en focusgroepen.

   

  Vanuit de projectgroep nodigen we je dan ook graag uit om mee te denken, ervaringen en behoeften te delen en kennis uit te wisselen.

   

  Namens de projectgroep,

   

  Eelke Bosman (SIOB)
  Kirsten Hulsker (SIOB)
  Jolijn Faber (ProBiblio)
  Arabella Broers (Cubiss)