You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  In aanloop naar de geïntegreerde bibliotheek onderzoeken we met de redacties van leesbevorderende websites voor de jeugd hoe contextualiseren bibliotheken en haar samenwerkingspartners kan helpen zich te positioneren in het digitale informatielandschap. In het verleden gaven bibliotheken invulling aan context door zogenaamde informatiemappen samen te stellen. Digitalisering geeft veel extra mogelijkheden. Het openbare-bibiotheekveld is één van de partijen die geschikt zijn om allerlei soorten informatie bij elkaar te brengen en te verbinden en zo een verrijkt aanbod te creëren.

   

  De pilot Collectie Jeugd in Context is onderdeel van Collectie Nederland in Context. Contextualiseren is het aanbrengen van verbindingen en verrijken van content in een op de klant afgestemde digitale dienst. Aanbrengen van context kan door redactie, meta-datering en co-creatie. Als antwoord op de nieuwe bibliotheekwetgeving waarin de landelijke digitale bibliotheek wordt geregeld, werkt de KB aan nationale collectievorming om gewenste samenhang in strategie, beleid en uitvoering binnen het veld op korte termijn tot stand te brengen. Uitgangspunt is hierbij de geïntegreerde bibliotheek waarin fysieke en digitale bronnen op een zinvolle manier met elkaar verbonden worden.