You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Open groep waarin ideeën over alle facetten van de collectie van openbare bibliotheken uitgewisseld kunnen worden: beleid, collectieplan, cocreatie en context.