You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  In deze groep wil de Werkgroep Metadata Openbare Bibliotheken haar adviezen delen met belanghebbenden en ook kunnen hier nieuwe vragen voorgelegd worden.


  De werkgroep is in het leven geroepen om namens en voor de bibliotheken te adviseren bij catalogiseervraagstukken aangaande de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+).  In de werkgroep zitten naast catalogusspecialisten uit verschillende (openbare) bibliotheekorganisaties ook vertegenwoordigers van NBD Biblion, OCLC, Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek.nl.
  Het oprichten van deze werkgroep is een van de aanbevelingen uit: Eindrapportage van de wijze van titelbeschrijven in het GGC, dat in opdracht van de Plusbibliotheken is uitgevoerd.
  Het rapport en de samenstelling van de werkgroep is te vinden op www.plusbibliotheken.nl.


  Werkwijze
  In de werkgroep bespreken we per vraagstuk wat vanuit de bibliotheekpraktijk gezien de meest gewenste vorm van catalogiseren is. Vervolgens wordt gekeken of en hoe die situatie bereikt kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat aangesloten wordt bij de landelijke dienstverlening zodat een efficiënt werkproces ontstaat. Waar nodig vindt afstemming met de Redactie Richtlijnen van het GGC plaats en met NBD Biblion.
  Het advies is primair gericht op het toevoegen van nieuwe titels. De aanbevolen werkwijze kan afwijken van een lokaal gehanteerde werkwijze en juist daar aanpassingen tot gevolg hebben.