You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    De werkgroep wil de belangen van de bibliotheken in kleine bibliotheken behartigen door kennis uit te wisselen en te delen en haar expertise beschikbaar te stellen.