You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Voor het goed functioneren van een landelijk bibliotheekstelsel is een solide kennisfundament onmisbaar. Op basis daarvan kunnen gefundeerde uitspraken worden gedaan over het maatschappelijk rendement van het stelsel en de gewenste verdere ontwikkeling. Onderzoek wordt uitgevoerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau en bestrijkt diverse beleidsterreinen. Helaas worden inzichten echter maar weinig gedeeld en gebeurt op veel plekken hetzelfde. Om onderzoek efficiënter en effectiever in te kunnen zetten is meer uitwisseling en samenspel nodig. Deze digitale groep is er op gericht dat tot stand te brengen.