You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    In deze groep wordt informatie en kennis gedeeld over actuele zaken en activiteiten van de bibliotheken en voor de bibliotheken in de provincie Limburg .

    Samenwerken en verbinden is een must geworden. Dit provinciale platform biedt alle mogelijkheden om kennis te delen,  om van elkaar te leren, te profiteren én optimaal gebruik  te maken van bestaande kennis en expertise.