You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  Het doel van de openbare bibliotheek is altijd geweest het ter beschikking stellen van boeken als bronnen van kennis, informatie en cultuur, ter ondersteuning en bevordering van de ontwikkeling van burgers. Dit basisdoel heeft zich door de jaren heen ontwikkeld, maar is inhoudelijk nooit veranderd. Het heeft ook nooit echt ter discussie gestaan. De wereld is echter in een razend tempo aan het veranderen, waarbij met name ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie de bibliotheeksector rechtstreeks raken.

  In aanloop naar de nieuwe bibliotheekwet in 2015 groeide daarom de behoefte aan de ontwikkeling van een  toekomstperspectief. Zowel bij de bibliotheeksector als bij de Raad voor Cultuur, het wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Een perspectief dat richting kan geven aan keuzes voor de toekomst.

  Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft een externe commissie, onder voorzitterschap van Job Cohen, gevraagd om een perspectief te schetsen voor de maatschappelijke opdracht van de openbare bibliotheek in 2025. Op 21 januari 2014 is dit toekomstperspectief gepresenteerd en aangeboden aan o.a. Minister Bussemaker.

  In deze groep nodigen we je uit om te reageren op het toekomstperspectief en met ons mee te denken over de te nemen stappen in 2014 en verder.