You are not authorized to access this content.
  • Zichtbaarheid: 
    Open groep
    Omschrijving: 

    Voortkomend uit de visie Mediawijsheid van de KB speelt de bibliotheek ook een rol als werkplaats. Deze groep verzamelt kennis, ervaringen, onderzoek en informatie over fab- / medialabs in de Bibliotheek. Ook de opbrengsten van de door de KB ingestelde pilots worden hier verzameld en beschikbaar gesteld voor gebruik door de branche.