You are not authorized to access this content.
 • Zichtbaarheid: 
  Open groep
  Omschrijving: 

  Met de activiteit 'Vloggers voor Duurzaamheid' werken we toe naar een gezamenlijk evenement op de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 2018. Voor wie mee wil doen: alle informatie hierover wordt in deze groep gedeeld. 

  In deze groep delen bibliotheken ook ideeën, tips, informatie, tools en vragen rondom activiteiten rakend aan de 'sustainable development goals' (SDG's). Hoe zijn bibliotheken bezig met het thema duurzaamheid? Welke activiteiten organiseren zij? Welke netwerken betrekken zij daarbij?

  Wereldwijd wordt gewerkt aan een duurzame samenleving. Alle lidstaten van de VN hebben zich gecommitteerd aan de 'sustainable development goals' (SDG's), zoals vastgesteld in VN Agenda 2030.

  De Nederlandse bibliotheken leveren vanuit hun eigen missie een grote bijdrage aan verschillende SDG's. In hun rol van warenhuis, wegwijzer en werkplaats bieden bibibliotheken veel mobelijkheden om aan deze doelen te werken.