Definitief programma Landelijke HR-bijeenkomst over 'Van diversiteit naar inclusie ín de openbare bibliotheek'

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.

Dit evenement is voorbij.

Datum11 februari 2020 12:30 - 17:00

LocatieRijnbrink | Hunneperkade 70 in Deventer

Opmerkingen

Diversiteit en inclusie staan centraal op de landelijke HR-bijeenkomst op dinsdag 11 februari 2020. Op de HR-bijeenkomst delen sprekers van binnen én buiten de bibliotheeksector hun visie, kennis en ervaringen diversiteit en inclusie. een meer van willen we met elkaar in gesprek gaan.

 

Diversiteit en inclusie zijn een belangrijke factor, ook voor de openbare bibliotheken. Het uitgangspunt is een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. Toch blijkt het in de realiteit lastiger om als werkgever te zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie. En dat begint al bij het meer 'diversity-proof' werven en selecteren. Hoe kan de openbare bibliotheek in haar rol als werkgever een bijdrage leveren aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer én bij werving en selectie.

Programma

12.30 uur | Netwerklunch en ontmoeting
13.00 uur | Opening 

13.05 uur | Plenaire aftrap door Diversiteit in bedrijf
13.30 uur | Inspiratiesessie door ECHO Expertisecentrum Culturele Diversiteit

14.30 uur | Pauze

14.45 uur | Inspiratiesessie door Corine van Dun, TransAmbassadeur

15.00 uur | Tafelgesprekken ronde 1
15.45 uur | Inspiratiesessie door Universiteitsbibliotheek Erasmus University
16.15 uur | Tafelgesprekken ronde 2
17.00 uur | Afsluiting | rondleiding en netwerkborrel 

Plenaire sprekers

1. Shivan Shazad | Diversiteit in bedrijf & Stichting van de Arbeid

Diversiteit in bedrijf bundelt kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Diversiteit in bedrijf richt zich op meerdere dimensies van diversiteit, waaronder het meer diversityproof werven en selecteren, etnische, culturele & religieuze diversiteit, gender, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.  Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiëring de uitvoering mogelijk. Klik op diversiteitinbedrijf.nl voor een overzicht van alle publicaties.

 

2. Pravini Baboeram | ECHO Expertisecentrum Diversiteit

Tijdens deze HR-bijeenkomst schetst Pravini kaders en concepten rond (multiculturele) diversiteit en inclusie. "Getting comfortable with the uncomfortable" is het proces waar Pravini organisaties in begeleid. Mechanismen die leiden tot uitsluiting en impliciete aannames in onderwijs en arbeidsmarkt maakt zij in een veilige setting bespreekbaar en inzichtelijk. Ook ondersteunt zij organisaties in de vertaalslag van die inzichten naar praktische handvatten, actiepunten en oplossingen om diversiteit en inclusie in organisaties te versterken. Als onafhankelijke “not for profit” sociale onderneming heeft ECHO 25 jaar ervaring en (inter)nationale netwerken in het veld van diversiteit en inclusie. ECHO werkt nauw samen met de publieke en corporate sector en (hoger) onderwijsinstellingen.

 

3. Ineke van der Kramer | Universiteitsbibliotheek Erasmus University

Universiteitsbibliotheek Erasmus University legde afgelopen jaren de focus op het vergroten van diversiteit en inclusie (D&I) binnen de eigen organisatie. Tijdens de Landelijke HR-bijeenkomsten vertelt zij meer over de aanpak die Universiteitsbibliotheek Erasmus University hanteerde voor het vergroten van diversiteit en inclusie en de ervaringen die zij hebben opgedaan. Als Hoofd Education Support was Ineke van der Kramer nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van beleid rond diversiteit en inclusie. 

 

Tafelgesprekken

1. Strategisch diversiteitsbeleid van de Rabobank Groep | Roeli Pot, Global manager Diversity & Inclusion 

Tijdens dit tafelgesprek deelt Roeli Pot de aanpak en ervaring van de Rabobank Groep met het ontwikkelen en implementeren van (strategisch) D&I beleid. Zowel het beleidsplan en plan van aanpak als de geleerde lessen en succesfactoren passeren de revue. Als Global Manager Diversity & Inclusion ontwikkelt Roeli (strategisch) diversiteitsbeleid en vertaalt dit naar projecten die de in- en doorstroom van diversiteit-groepen bevorderen: vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, LGTBI, jongeren en ouderen. Roeli is tevens verantwoordelijk voor de borging van het diversiteitsbeleid in de cultuur, aanverwante HR terreinen en in organisatieprocessen en systemen. Het doel is een inclusieve cultuur te creëren.

 

2. LHBT als onderdeel van een inclusieve bedrijfscultuur | Corine van Dun (ex-voorzitter Transgender Netwerk) 

Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de problematiek die LHBTI+ op het werk ervaren, omdat de groep nagenoeg onzichtbaar is en daardoor al snel over het hoofd wordt gezien. Tijdens dit tafelgesprek deelt Corine van Dun als trans-ambassadeur en ex-voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland haar eigen ervaringen. In dit persoonlijk verhaal komen knelpunten, valkuilen en aanbevelingen aan bod rond het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen zich - ongeacht de seksuele geaardheid en/of genderidentiteit- veilig, welkom en op zijn plaats voelt. Zowel werknemers als werkgevers hebben daar baat bij. 

 

3. De rol van effectieve interculturele communicatie bij inclusie | Dimitar Ruskov (OBA) en Robert Adrichem

Tijdens dit tafelgesprek staat de rol van de bibliotheek als werkgever bij inclusie centraal. Dimitar en Robert leggen daarbij de focus op de effectieve interculturele communicatie binnen de organisatie. Dimitar Ruskov werkt inmiddels 12 jaar als informatiespecialist bij Openbare Bibliotheek Amsterdam en promoveerde afgelopen jaar aan de Universiteit van Sofia. In zijn proefschrift zoomde hij in op de rol van de openbare bibliotheek in de context van het immigratie- en integratiebeleid van Nederland. Samen met Robert van Adrichem geeft hij trainingen aan professionals over effectieve interculturele communicatie. 

 

Locatie 

Vanaf station Deventer is het ongeveer een kwartier lopen naar de Hunneperkade 70. Met de ov-fiets is het circa 5 minuten. Ook stopt er een bus voor het pand. Zie de bijlage voor de snelste routes vanaf het station. Rijnbrink is ook goed bereikbaar met de auto. Kijk op de website van Rijnbrink voor advies met betrekking tot navigeren en parkeren.