Avatar

Werkbijeenkomsten serie Privacy in de praktijk, se...

Communicatie P. plaatste op 30/11/2017 - 13:58 het volgende evenement:

Voor de privacycoördinatoren organiseert ProBiblio een derde serie van vier werkbijeenkomsten vanwege  overweldigende belangstelling. De eerste en tweede zijn reeds gestart of afgerond.

In deze vier werkbijeenkomsten ga je praktisch aan het werk om jouw Bibliotheek toe te rusten om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Europa aan dezelfde privacyregels voldoen. Ook bibliotheken, als organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten dit regelen. Grotendeels zijn dat voor elke Bibliotheek dezelfde soort zaken, maar vanwege de lokale situatie zal de aanpak op detailniveau verschillen. Daarom is het handig om per organisatie een privacycoördinator te benoemen.

Tijdens de werkbijeenkomsten krijg je de noodzakelijke achtergrondinformatie en ga je vooral aan de gang met de praktische toepassing. Voor de afspraken die je volgens de AVG vast moet leggen, werk je met van tevoren opgestelde documenten. Zo krijg je een plan van aanpak aangeleverd met onder meer een checklist en (model)planning. Verder ontvang je een bewerkersovereenkomst die al zoveel mogelijk is ingevuld voor de dienstverlening die jouw Bibliotheek aan ProBiblio heeft uitbesteed. Tot slot maak je gebruik van een (model)privacyverklaring voor het publiek, een (model)privacybeleid voor een Bibliotheek en (model)protocol datalekken.  

Deze documenten maak je tijdens de werkbijeenkomst op maat voor je eigen organisatie. Zo beschikt de organisatie na afloop over de minimaal benodigde documentatie om aan de AVG te voldoen en kun je inschatten wanneer je eventueel nog iets aanvullends moet doen.

Lees meer, bekijk de data van de derde reeks en schrijf je in!

dinsdag, 16 januari, 2018 - 10:00 t/m 16:00
Training / Workshop