Avatar
Dit is een gedeeld berichtDit bericht is gedeeld door: Moderator Noord- en Zuid-Holland, Nicky D.

ICT sessie informatiebeveiliging en resultaten ICT...

Moderator Noord- en Zuid-Holland, Nicky D. plaatste in de groep ProBiblio op 15/02/2017 - 10:11 het volgende evenement:
maandag, 20 maart, 2017 - 10:00 t/m 16:30

Krijg inzicht in het veranderende digitale landschap, de eisen aan techniek en privacy en de impact op de kosten voor ICT binnen jouw Bibliotheek!

De digitalisering binnen bibliotheken schrijdt steeds verder voort, de eisen worden steeds hoger zowel qua techniek als qua bescherming van de privacy en de zorg van security. Dit alles heeft impact op de kosten voor ICT binnen de Bibliotheek. Dat zorgt voor onzekerheid. 'Geef ik te veel uit aan ICT of juist te weinig? In absolute zin dan wel in vergelijking met mijn collega’s?' Om hier inzicht in te geven organiseert ProBiblio een sessie informatiebeveiliging en benchmark. 

In de bijeenkomst zullen we ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Informatiebeveiliging, privacy en security;
  • De uitkomsten van de ICT kostenbenchmark;
  • De rol van CIO 3.0 bij de ontwikkelingen in de Bibliotheek;
  • Benchlearning (dit onderdeel is alleen toegankelijk voor de deelnemers van de benchmark).

1. Tijd voor Informatieveiligheid

Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van de dienstverlening van jouw Bibliotheek. Informatiebeveiliging is het proces dat deze betrouwbare informatievoorziening borgt. Vanwege de toenemende digitalisering groeit ook voor de Bibliotheek het belang van zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van klanten, zowel burgers als organisaties. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, gegevensbestanden die in het ongerede raken en onbevoegden die gegevens inzien dan wel manipuleren, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en primaire processen. Technische problemen wil je graag voorkomen.

Om een beeld te krijgen hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging in onze branche is ProBiblio samen met haar securitypartner Duvak BV de pilot 'de CyberPreventieScan' gestart. Door het uitvoeren van de scan hebben we inzicht gekregen en gegeven hoe de digitale weerbaarheid bij ProBiblio en een aantal pilot bibliotheken er voor staat.

In een presentatie cybersecurity en informatiebeveiliging zullen we stilstaan bij de verschillende vormen van cybercriminaliteit, een demo geven en een preview van de management samenvatting van de scan.

2. Bespreken resultaten ICT-kostenbenchmark

M&I/Partners heeft samen met ProBiblio en acht aangesloten bibliotheken een ICT-kostenbenchmark uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bibliotheken inmiddels gemiddeld 10% van het budget aan ICT uitgeven, dit is zo’n €2,72 per inwoner. Het bibliotheeksysteem is daar een onderdeel van, maar de ICT-kosten voor de taken rond ‘de maatschappelijke Bibliotheek’ zijn inmiddels groter. We zien daar ook een grote variatie in gekozen systemen en gekozen strategieën.

Wij nodigen je uit kennis te nemen van de uitkomsten van de ICT-kostenbenchmark. In de bespreking komt naar voren hoe de gemiddelde ICT-organisatie er uit ziet en hoe de Bibliotheek ICT inzet financiert. M&I maakt ook de vergelijking met de ICT-organisaties van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties die ook aan de ICT-kostenbenchmark meedoen.

3. De toekomst van CIO 3.0 in de bibliotheek

M&I/Partners adviseurs Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg hebben afgelopen jaar het boek ‘CIO 3.0 – Het verschil maken bij digitale transformatie’ uitgebracht. In het boek gaan de auteurs in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het ICT domein, en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de ICT-afdeling. In dit deel presenteert M&I wat CIO 3.0 voor de publieke sector betekent en wat het specifiek voor bibliotheken betekent.

4. Benchlearning

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor de deelnemers van de benchmark. In deze sessie kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met de resultaten van de andere deelnemers en daarmee inzicht krijgen in hoe andere bibliotheekorganisaties hun ICT georganiseerd hebben en wat de kosten daarvan zijn. Op basis hiervan kunnen de deelnemers inzichten krijgen over waar mogelijke verbeteringen te vinden zijn en wat de best practises zijn.

Datum

20 maart 2017

Tijd

Van 10.00 uur tot 16.30 uur

Plaats

ProBiblio, Opaallaan 1180, 2132 LN HOOFDDORP, tel. 023 55 46 100.

Kosten
Deelname voor bibliotheekorganisaties is kosteloos. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen na 13 maart 2017 brengen wij € 34,00 administratiekosten in rekening. U ontvangt hiervoor een factuur.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk tot 13 maart 2017 via onderstaande link naar het inschrijfformulier.

DIRECT INSCHRIJVEN

Voor meer informatie

Luc van Klink, lvklink@probiblio.nl
Untimanager Administratie & Systemen

Training / Workshop
ProBiblio
Opaallaan 1180
2132LN Hoofddorp
Download iCal: in mijn agenda plaatsen