Avatar

Food4Thought: literatuur over opbrengsten meten

Marjolein O. plaatste in de groep Meten Maatschappelijke Opbrengst (van openbare bibliotheken) op 29/05/2015 - 18:23 het volgende bericht:

Onderzoek is een goudmijn. Je hoeft niet diep te spitten om heel veel informatie te vinden, als je maar weet hoe je die op waarde moet schatten. Om je op weg te helpen, zetten we enkele bronnen op een rij. Taaie kost of liever wat luchtiger leesvoer? Je vindt het in deze literatuurlijst. Aanvullingen of opmerkingen? Deel ze bij de reacties!

 

Openbare bibliotheken

 • Uitkomsten van recente peilingen uit het onderzoeksprogramma Meten Maatschappelijke Opbrengsten van de Koninklijke Bibliotheek. Onderzoek naar de persoonlijke en maatschappelijke waarde van Nederlandse bibliotheken.
 • Wat bibliotheken waard zijn: Marjolein Oomes & Frank Huysmans, Bibliotheekblad 10, 2011. http://www.bibliothe...
 • Persoonlijke en maatschappelijke waarde: Marjolein Oomes & Frank Huysmans, Bibliotheekblad 8, 2013. http://www.bibliothe...
 • Voor wie is de bibliotheek van waarde? Oomes, M. & Huysmans, F., Bibliotheekblad 11, 2013. http://www.bibliothe....
 • Measuring the public library’s societal value: Frank Huysmans & Marjolein Oomes, IFLA journal 39 (20), 2013. http://www.ifla.org/....
 • Vergelijking met bibliotheken in Finland en Noorwegen. Vakkari, P., Aabø, S., Audunson, R., Huysmans, F., Oomes, M., Journal of Documentation, 70 (5), 2014. http://www.kb.nl/sit...

 

Laaggeletterden en laagopgeleiden

Uitkomsten van de monitor Laaggeletterdheid en onderzoek naar taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden.

 

Cultuur

In de culturele sector neemt onderzoek naar waarde een hoge vlucht. Het betreft zowel economisch onderzoek als algemene verkenningen van waarde.

 

Andere sectoren

Onderzoek naar waarde en opbrengsten in andere sectoren: van taal- en basisvaardigheden, zorg & welzijn tot sport en musea.

 

Over de grens

Onderzoek uit andere landen naar de waarde en impact van openbare bibliotheken

 

Toolkits & handleidingen

 • Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Handreiking van de Rijksoverheid: http://www.rijksover...  
 • Informatie over het uitvoeren van een social return on investment-onderzoek: http://socialvalueuk...http://www.mogroep.n...
 • Framework en richtlijnen dat musea, bibliotheken en archieven helpt bij het identificeren en vastleggen van leeropbrengsten ('Generic Learning Outcomes'): http://www.inspiring...   
 • De Effectenarena, een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van de essentie van een project: http://www.rijksover...
 • Verzameling van methoden en instrumenten om op verschillende vlakken waarde te meten voor academische bibliotheken (LibValue Toolkit): http://www.libvalue....